Assemblea general ordinària 2020

Es convoca assemblea general ordinària:

Data: 24 de març de 2020
Hora: 18:30 hores
Lloc: Institut Vidal i Barraquer de Tarragona, Aula 001
Adreça: Rambla del President Lluís Companys, 3 – TARRAGONA

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació de l’acta de l’última assemblea.
  2. Memòria de l’exercici 2019.
  3. Lectura i aprovació, si escau, de l’exercici econòmic 2019.
  4. Revisió, si escau, de la quota d’associat.
  5. Pressupost per al 2020.
  6. Projectes i activitats previstes per al 2020.
  7. Precs i preguntes.